De olika funktionärerna

I det här inlägget så tänkte jag berätta lite om vilka funktionärer som arbetar på en lokal hopptävling, eller rättare sagt vilka funktionärer som arbetar på vår klubbs sådana tävlingar.

Först och främst har vi de funktionärer som man måste boka/hyra in. Ofta så betalar man även en slant till dessa. Banbyggare, domare, överdomare, stildomare och sjukvårdare är exempel på dessa funktionärer. 

Sedan kommer vi till de ideella krafterna, alltså klubbens medlemmar och dess respektive som arbetar gratis. Våra ideella funktionärer får funktionärsfika för att orka arbeta hela dagen, men i övrigt så får man ingen ersättning utan arbetar frivilligt och ideellt för sin klubb. Här nedan så listar jag vilka funktionärsposter det finns:

Sekretariat - I sekretariatet sitter en/ett par personer och har hand om allt administrativt. Tar emot startanmälningar, efteranmälningar, kollar vaccinationsintyg, har koll så att all ekonomi är iordning, samt ordnar med priser till alla klasser. 

Domartornet - I domartornet så finns det förutom domaren, ett par funktionärer. En person skriver in resultat i Equipe medan en annan är domarsekreterare. Förutom detta ska tidstagning också göras uppe i domartornet.

Banfunktionärer - På banan så behövs det endel personal. Oftast behövs två flaggare, men också ett par banfunktionärer som lägger upp rivna hinder, krattar osv. En/två personer sköter även in- och utsläppet till banan. I pauserna mellan klasserna bygger även dessa funktionärerna om banan. Att vara banfunktionär är enligt mig det mest slitsamma arbetet på en hopptävling, men det är också roligt eftersom man verkligen kan se vad som händer på banan.

Kafeteriapersonal - I kafeterian behövs det några stycken som förser alla besökare med mat och gott under dagen. Periodvis så kan det bli ganska stressigt i kafeterian, men man måste ändå alltid vara trevlig och bemöta alla väl. 

Framhoppningspersonal - På framhoppningen behövs det en person som ropar in nya ekipage och har koll på vem som ska lämna framhoppningen. Förutom detta så ska ordningen inne på framhoppningen ses till för säkerhetens skull. Enligt mig så behöver klubben inte ha någon i mitten bland hindren eftersom det brukar vara så många anhöriga där ändå. Mindre människor där = mindre skaderisk. 

Parkeringsvakt - En parkeringsvakt behövs för att besökarna ska veta var och hur de ska parkera. Ibland låter man dessutom parkeringsvakten sköta kollen av vaccinationsintyg.

Såhär brukar det alltså se ut på våra lokala hopptävlingar. Jag kan ha glömt bort något, men överlag så tror jag att jag har fått med det viktigaste. Som ni kan se så är det en hel del funktionärsposter som behöver fyllas, så all ideell hjälp man kan få är ovärderlig. Förutom på själva tävlingsdagen så behöver man lång tid på sig att både förbereda tävlingen, men även "packa ihop" allting. 

/ Emma